Cookies

Domov>Cookies

Pro fungování webu jsou nezbytné soubory cookie.

Povoleno

Ostatní cookies

Další cookies jsou cookies, které slouží zejména ke zvýšení uživatelského komfortu, nabízení reklamy na základě zájmů uživatele a sestavování anonymních statistik o používání webu.

Každý má rád různé sušenky („cookies“), a proto jsme se rozhodli představit ty naše:

Soubory „cookies“

1.Koho se týkají soubory cookies?
Vzhledem k technologii souborů „cookies“, kterou webová stránka ideahunter.cz používá (nebo funkce podobná souborům „cookies“), shromažďuje informace o každé osobě, která navštíví stránku www.ideahunter.cz (dále jen jako „Návštěvník“).

2.Jakou technologii používáme?
Webová stránka využívá technologii, která ukládá a získává přístup k informacím v počítači nebo jiném zařízení připojeném k síti (zejména pomocí souborů „cookies“ nebo podobných funkcí), pro zajištění maximálního pohodlí při používání internetové stránky, a to i pro statistické účely a pro přizpůsobení reklamního obsahu prezentovaného na webové stránce: www.ideahunter.cz. Během návštěvy internetové stránky mohou být automaticky shromažďovány údaje o aktivitě návštěvníka na internetu. Vzhledem k tomu, že provozovatel může používat řešení obdobné funkcím jako soubory „cookies“, tato ustanovení platí i pro tyto technologie.

3.Co jsou „cookies“?
Soubor cookie je malá textová informace odeslaná serverem a uložená na straně zařízení návštěvníka (obvykle na pevném disku počítače nebo na mobilním zařízení). Uchovává informace, které může internetový obchod potřebovat pro přizpůsobení způsobu, jakým ho návštěvník používá, a shromažďování statistik o internetové stránce (např. o tom, které webové stránky byly navštíveny, o tom, které položky byly staženy) a údaje o názvu domény poskytovatele internetových služeb nebo zemi původu návštěvníka. Technologie, která ukládá a získává přístup k identifikátoru návštěvníka, umožňuje aplikaci pracovat off-line a uložit předvolby přihlášeného návštěvníka.

4.Shromažďují soubory „cookies“ vaše osobní údaje?
Když návštěvník používá internetové stránky, cookies se používají k identifikaci jeho prohlížeče nebo zařízení – soubory cookies shromažďují všechny druhy informací, které obvykle nepředstavují osobní údaje (neumožňují identifikaci návštěvníka). Některé informace, v závislosti na jejich obsahu a použití, však mohou být spojeny s konkrétní osobou – přiřazováním určitého chování určitému návštěvníkovi, např. propojením s údaji poskytnutými při registraci účtu v internetovém obchodě – a mohou být považovány za osobní údaje. V souvislosti s informacemi získanými soubory cookies, které mohou být spojeny s konkrétní osobou, platí ustanovení Zásad ochrany osobních údajů, zejména co se týče práv dotčené osoby. Informace o údajích shromážděných prostřednictvím souborů cookies jsou mimo jiné k dispozici v obsahu informační doložky umístěné na viditelném a snadno přístupném místě během první návštěvy internetové stránky.

5.Na jakém právním základě používáme „cookies“?
Získání a ukládání informací pomocí cookies je možné na základě souhlasu návštěvníka. V původním nastavení webového prohlížeče nebo jiného softwaru nainstalovaného v počítači nebo jiném zařízení připojeném do sítě povolují, aby byly cookies umístěny na takovéto zařízení v předvoleném nastavení a shromažďovaly tak informace o návštěvnících. V nastavení webového prohlížeče nebo jako součást řízení pravidel ochrany osobních údajů na našich stránkách je souhlas vyjádřený v souvislosti s používáním technologie cookies kdykoli změněn nebo zrušen (ale některé části obchodu nemusí fungovat správně). Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování, které bylo provedeno na základě souhlasu před jeho odvoláním (podrobnější informace o tom, jak odvolat souhlas, jsou uvedeny v následujících částech). Základem zpracování takovýchto získaných údajů je oprávněný zájem provozovatele webové stránky: www.ideahunter.cz, jehož cílem je poskytnout co nejkvalitnější obsah prezentovaný na stránce: www.ideahunter.cz tak, aby byl přizpůsoben preferencím návštěvníků a marketingu produktů a služeb.

6.Na co používáme „cookies“?
Používané soubory „cookies“ mají především zjednodušit Návštěvníkovi používání internetové stránky, například tím, že si „zapamatují“ informace a tyto nemusí být opětovně uváděny, stejně tak slouží k přizpůsobení obsahu stránek, včetně reklamy, preferencím uživatele. Používáním technologie souborů „cookies“ v internetovém obchodě se může seznámit s preferencemi Návštěvníka – například tím, že analyzuje, jak často navštěvuje internetový obchod. Analýza chování na internetu pomáhá lépe rozumět návykům a očekáváním návštěvníků a přizpůsobit se jejich potřebám a zájmům. Díky této technologii jsou Návštěvníkovi prezentovány reklamy, které odpovídají jejich potřebám a zájmům (například reklama vyplývající z nedávného prohlížení pouze v kategorii „kosmetika“). Na základě souborů „cookies“ provozovatel používá také technologii, která umožňuje oslovit návštěvníky, kteří již dříve navštívili internetový obchod v okamžiku, kdy navštěvují jiné webové stránky.

7.Můžete se bránit použití informací z „cookies“?
Návštěvník může nesouhlasit s aktivitami prováděnými za účelem výše uvedeným. Pokud návštěvník souhlasí s prezentací, vytvářením, přiřazením a realizací reklam, nabídek nebo akcí (slev) přizpůsobených jeho preferencím, může souhlas kdykoli odvolat – to však nemá vliv na zákonnost zpracování, které bylo provedeno na základě souhlasu před jeho odvoláním.

8.Jak dlouho budou uloženy informace shromážděné „cookies“?
V závislosti především na účelu a právním důvodu zpracování osobních údajů shromážděných souborů „cookies“ mohou být uchovávány po dobu uvedenou v bodu 9. Provozovatel může smazat osobní údaje, pokud nejsou používány pro marketingové účely po dobu 3 let, pokud zákon neurčuje povinnost zpracovávat osobní údaje déle. Část Osobních údajů může být uchovávána déle v případě možné stížnosti Návštěvníka vůči provozovateli, aby návštěvník mohl uplatnit svá práva nebo jsou potřebné k uplatnění nebo obraně vůči nárokům třetích stran, a to v promlčecí lhůtě stanovené zákonem, zejména občanským zákoníkem. V každém případě je rozhodující delší z těchto dob uchovávání osobních údajů.

„Cookies“ používané v internetovém obchodě.

Druh Popis Čas vypršení platnosti
Uložení jazyk ukládání informace o výchozím jazyce, v kterém uživatel používá nástroje na správu služeb 1 rok
  1. Súbory „cookies“ tretej strany

10.Soubory „cookies“ třetích stran
Soubory „cookies“, které používá provozovatel, se primárně používají k optimalizaci služby Návštěvníka během používání internetového obchodu. Provozovatel však spolupracuje s dalšími společnostmi v rámci své marketingové (reklamní) činnosti. Za účelem této spolupráce prohlížeč nebo jiný software nainstalovaný na zařízení návštěvníka také ukládá soubory „cookies“. Soubory „cookies“ odesílané těmito subjekty mají zajistit, aby Návštěvníci byli seznamováni pouze s reklamami, které odpovídají jejich individuálním zájmům a potřebám. Pro návštěvníky je atraktivnější zobrazení přizpůsobené reklamy než reklamy, která nesouvisí s jejich potřebami. Bez těchto souborů by to nebylo možné, protože společnosti spolupracující s provozovatelem zasílají Návštěvníkům reklamní obsah. Jako součást marketingových aktivit používá provozovatel tyto subjekty, které používají soubory „cookies“ v internetovém obchodě:

Druh Popis Čas vypršení platnosti
Google Analytics získávání anonymizovaných statistických údajů o používání webové stránky 24 měsíců
Google Tag Manager získávání anonymizovaných statistických údajů o používání webové stránky 24 měsíců
  1. Súbory „cookies“ tretej strany

Další informace o souborech „cookies“ těchto subjektů naleznete v jejich pravidlech ochrany osobních údajů.

11.Jak odstranit/blokovat soubory „cookies“?
Změňte nastavení prohlížeče. Metoda odstranění se liší v závislosti na použitém webovém prohlížeči. Informace o tom, jak odstranit soubory „cookies“, by měly být umístěny na kartě „Nápověda“ vybraného webového prohlížeče. Odstranění souborů „cookies“ není totožné s vymazáním osobních údajů získaných prostřednictvím souborů „cookies“. Například v prohlížeči:

– Internet Explorer mohou být upraveny soubory „cookies“: Nástroje -> Možnosti internetu -> Ochrana osobních údajů;

– Mozilla Firefox: Nástroje -> Možnosti -> Ochrana osobních údajů;

– Google Chrome: Nastavení -> Zobrazit rozšířená nastavení -> Ochrana osobních údajů -> Nastavení obsahu -> Soubory „cookies“.

Cesty přístupu se mohou lišit v závislosti na použité verzi prohlížeče.

v Praze 8.9.2019

Pro lepší online zážitek používáme „cookies“. Díky nim přesněji analyzujeme návštěvnost, upravujeme reklamu a uživatelská nastavení. Souhlasíte se zpracováním souvisejících osobních údajů?

Více o cookies